• 146762885-12
  • 149705717

ผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัย

ระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้าใจผิดได้มีความสำคัญต่อเมืองอัจฉริยะเมืองเหล่านี้มีระบบรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบ และการควบคุมการเข้าถึงขั้นสูงภายใต้การเฝ้าติดตามอย่างเข้มงวด พวกเขาจะโทรหาตำรวจในกรณีที่มีภัยคุกคามด้านความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของเมืองอัจฉริยะตลอดทั้งวันตั้งแต่การเตือนภัยอัจฉริยะ การจดจำไบโอเมตริกซ์ไปจนถึงการเข้าสู่ประตูที่มีการป้องกัน ระดับของการควบคุมความปลอดภัยได้รับการพัฒนาอย่างมาก

เหมาะสำหรับกล้องภายนอกที่ไวต่อการบุกรุกของฝุ่นและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง